DE KERK IS NIET IETS WAAR JE NAAR TOE GAAT, HET IS EEN FAMILIE WAAR JE BIJ HOORT!

Aangepaste kerkdiensten ivm Coronavirus!

Mededeling ivm Coronavirus!

Zoals jullie misschien gehoord hebben, wordt in het kader van de Corona-maatregelen geadviseerd bijeenkomsten met meer dan 100 personen niet te laten doorgaan. Een bij de persconferentie aanwezige journalist vroeg aan minister-president Mark Rutte of mensen dan zondag ook niet meer naar de kerk kunnen. Zijn antwoord was: "De kerken moeten hier op een verstandige wijze mee omgaan. Ze moeten goed kijken hoe ze dat gaan doen. Ik zal even creatief zijn: ze kunnen bijvoorbeeld een dienst over meerdere zalen verspreiden of gebruik maken van audiovisuele middelen. Maar dat laat ik aan hen over."

Wij hebben besloten om, tot de tijd dat deze maatregel wordt opgeheven zondagochtend twee keer een identieke kerkdienst te houden en laten we de Bijbelstudie vervallen.

De kerk wordt op alfabetische volgorde in 2 groepen verdeeld:
  • Eerste dienst: Van 10:00u - 11:30u voor de achternamen A t/m N.
  • Tweede dienst: Van 11:45u - 13:15u voor de achternamen O t/m Z.
Het kinderwerk (oppas, zondagsschool en kinderkerk) gaat tijdens beide zondagochtend diensten gewoon door. De bidstonden komen op zondagochtend te vervallen.

Tijdens de avonddienst en de woensdagavonden zullen al onze jongeren en jong-volwassenen onder begeleiding in een andere ruimte de dienst volgen via Livestream.

Deze beslissing gaat komend weekend in (15 maart) en geldt alvast tot en met zondag 29 maart. Mochten dingen veranderen dan wordt dat tijdens de kerkdiensten medegedeeld.

De Bijbel roept ons op om geloof te hebben. Niet zozeer “geloof in het bestaan van God”; demonen geloven ook in God en sidderen (Jacobus 2:19). Geloof vertrouwt op God en laat zich geen angst aanjagen. Dat geloof komt uit het horen (Romeinen 10:17) of te wel: waar we ons oor naar neigen. Kom naar Gods huis om te horen naar Gods Woord. Jezus zegt: Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt (Lucas 21:28).

2 Kronieken. 20:9 Indien ons een onheil overkomt: zwaard, gericht, pest of honger, dan zullen wij ons voor dit huis en voor uw aangezicht stellen, want uw naam is in dit huis; wanneer wij in onze benauwdheid tot U roepen, zult Gij horen en helpen.

Hopelijk tot ziens!

Pastor Martin Klok
Voorganger evangeliegemeente De Deur Amersfoort

We laten de onze Livestream ivm de verwachte drukte de komende tijd lopen via Youtube. Een wachtwoord is tijdelijk niet nodig. De stream is vijf minuten voor de zangdienst beschikbaar en is te volgen via de PC, Android en iPhone! Open de live stream

Essential SSL