DE KERK IS NIET IETS WAAR JE NAAR TOE GAAT, HET IS EEN FAMILIE WAAR JE BIJ HOORT!

Preek: "De opgevouwen doek"

Johannes 20:1 En op de eerste dag der week ging Maria van Magdala vroeg, terwijl het nog donker was, naar het graf en zij zag de steen van het graf weggenomen. 2 Ijlings kwam zij dan bij Simon Petrus en bij de andere discipel, dien Jezus liefhad, en zeide tot hen: Zij hebben de Here weggenomen uit het graf en wij weten niet, waar zij Hem hebben neergelegd. 20:3 Petrus dan ging op weg en ook de andere discipel en zij begaven zich naar het graf; 20:4 en die twee liepen samen snel voort; en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam het eerst aan het graf, 20:5 en zich vooroverbuigende, zag hij de linnen windsels liggen; hij ging echter niet naar binnen. 20:6 Simon Petrus dan kwam ook, hem volgende, en hij ging het graf binnen en zag de windsels liggen, 20:7 maar de zweetdoek, die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de windsels liggen, doch opgerold, terzijde op een andere plaats. 20:8 Toen ging ook de andere discipel, die het eerst aan het graf gekomen was, naar binnen, en hij zag het en geloofde!

De doek die over Jezus gezicht was geplaatst was niet aan kant gegooid met andere doeken, maar lag opgerold op een andere plaats. Toen Petrus de doek zag geloofde hij!

Kom vanavond luisteren waarom. We beginnen om 19:30 uur.

Essential SSL