DE KERK IS NIET IETS WAAR JE NAAR TOE GAAT, HET IS EEN FAMILIE WAAR JE BIJ HOORT!

Preek: "De bediening van engelen"

Heb. 1:13 En tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd: Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten? 14 Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven? Wie zijn dat? Wij! Zij zijn uitgezonden tot ons die het heil beërven! De preek is bedoeld om een begrip te krijgen van het belang van de bediening van engelen in het lichaam van Jezus Christus en jou als individu. Wil je er meer over horen? Kom vanavond, we beginnen om 19:30 uur.

Essential SSL