DE KERK IS NIET IETS WAAR JE NAAR TOE GAAT, HET IS EEN FAMILIE WAAR JE BIJ HOORT!

Preek 'Het angst-virus'

De Bijbel roept ons op om geloof te hebben. Niet zozeer “geloof in het bestaan van God”; demonen geloven ook in God en sidderen (Jacobus 2:19). Geloof vertrouwt op God en laat zich geen angst aanjagen. Dat geloof komt uit het horen (Romeinen 10:17) of te wel: waar we ons oor naar neigen. Kom naar Gods huis om te horen naar Gods Woord. Jezus zegt: Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt (Lucas 21:28).

2 Kronieken. 20:9 Indien ons een onheil overkomt: zwaard, gericht, pest of honger, dan zullen wij ons voor dit huis en voor uw aangezicht stellen, want uw naam is in dit huis; wanneer wij in onze benauwdheid tot U roepen, zult Gij horen en helpen.

Deze zondagochtend bent u van harte welkom!

Klik hier voor een mededeling over het Corona-virusAchtergrond Angst-virus
Essential SSL