EVANGELIEGEMEENTE DE DEUR Een lokale kerk met wereldvisie!

De wederkomst bespoedigen?!

Kunnen wij de wederkomst van Jezus bespoedigen of staat die dag vast? Kom woensdagavond naar onze midweekdienst en hoort het antwoord. We beginnen om 19:30.

Essential SSL