VANAF 1 JULI ZIJN WE WEER OPEN! iedereen weer hartelijk welkom!

De wederkomst bespoedigen?!

Kunnen wij de wederkomst van Jezus bespoedigen of staat die dag vast? Kom woensdagavond naar onze midweekdienst en hoort het antwoord. We beginnen om 19:30.

Essential SSL