DE KERK IS NIET IETS WAAR JE NAAR TOE GAAT, HET IS EEN FAMILIE WAAR JE BIJ HOORT!

De wederkomst bespoedigen?!

Kunnen wij de wederkomst van Jezus bespoedigen of staat die dag vast? Kom woensdagavond naar onze midweekdienst en hoort het antwoord. We beginnen om 19:30.

Essential SSL