Evangeliegemeente De Deur Amersfoort Een lokale kerk met een wereldvisie!

Preek: "De bediening van engelen"

Heb. 1:13 En tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd: Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten? Lees meer...
Essential SSL