VANAF 1 JULI ZIJN WE WEER OPEN! iedereen weer hartelijk welkom!

Één uur bidden!

Marcus 14:37 Waart gij niet bij machte een uur te waken?

Jezus geeft ons hier een hele praktische gedachte: Één uur spenderen in gebed! Dinsdag avond om 19:00u beginnen wij met een 24-uur online kettingbidstond. Ieder uur wordt het stokje overgedragen aan de volgende die thuis aan het bidden is.

Om 1 uur te gaan bidden heb je een plan nodig! Dat plan begint met tijd die je apart zet. Op onze site kun je je naam opgeven door hier te klikken. Om te kijken waar nog vrije plaatsen zijn kun je hier klikken. Wil je wat praktische tips hoe je een uur kunt bidden, klik dan hier.
Essential SSL