DE KERK IS NIET IETS WAAR JE NAAR TOE GAAT, HET IS EEN FAMILIE WAAR JE BIJ HOORT!

Het is onze visie om Amersfoort en omstreken te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus. Dat doen we door te getuigen van Gods liefde zoals die geopenbaard wordt in Zijn Zoon Jezus Christus onze opgestane Redder en Verlosser.

Daarnaast rusten we mensen toe door onderwijs. Hen die een roeping ervaren krijgen de mogelijkheid praktisch betrokken te worden in het werk van Gods Koninkrijk zoals: evangelisatie, verschillende bedieningen, etc. Op deze manier worden, volgens het patroon wat Jezus ons heeft nagelaten, discipelen gemaakt. Kortom, de visie is: Niet-godsdienstige mensen tot volkomen toegewijde volgelingen van Jezus Christus maken!

De afgelopen jaren zijn er vanuit de kerk in Amersfoort verschillende echtparen uitgezonden om vanaf de grond af aan een nieuwe gemeente te pionieren. Deze echtparen verhuizen naar een stad en beginnen daar van de grond af aan een nieuwe kerk. Door middel van allerlei evangelisatieactiviteiten worden mensen uitgenodigd voor de kerkdiensten. Op deze manier zijn de laatste jaren de volgende nieuwe gemeenten ontstaan. Klik hier voor een overzicht.

De Deur heeft op dit ogenblik zo'n 60 kerken in verschillende steden. Als u hieronder op de plaatjes klikt ziet u een overzicht: